Navigation Menu
Gödöllői Adventista Gyülekezet

Gödöllői Adventista Gyülekezet

2100 Gödöllő, Nap utca 23.

Gödöllői Adventista Gyülekezet - Imaterem

 Gyülekezetünk célja

A gödöllői gyülekezet célja, hogy szívvel­-lélekkel istenfélő közösséggé alakulva felkészüljön Krisztus második eljövetelére, és minden tagja lelki ajándékait használva, a bűntől való szabadulás és az örök élet reménységét példamutató és szolgálatkész éltével bemutatva Krisztushoz vezesse a Gödöllőn és környékén élő embereket.

Szeretnénk Istent a zene és az ének hangjain keresztül is dicsőíteni.

A gyülekezet elkötelezettséget érez abban, hogy a gyermekek és fiatalok is Jézus Krisztus tanítványai legyenek már gyermek­ illetve fiatalkorban is, és megtapasztalhassák a másokért való szolgálat örömét.

Tevékenységünk

  • A gödöllői Művészetek Házában bibliai témájú előadás­sorozatokat tartunk.
  • Gyülekezetünk a városi Gondozóház és Idősek otthonában, valamint az Anyaotthonban tett látogatásai során az ott lakók felé is tolmácsolja Isten reménységet adó szavait.
  • Fontos szerepe van gyülekeztünk életében a zenei és az énekszolgálatoknak. A gyülekezetnek kórusa és fúvószenekara van. A szombati Istentiszteleti alkalmakon, missziós rendezvényeken hallgathatjuk szolgálatukat.
  • A szülők, felnőttek a gyermekekkel együtt vehetnek részt olyan alkalmakon, ahol együtt tanulhatnak Jézusról, növekedhetnek mint Krisztus tanítványai. Erre adnak lehetőséget a „Gyermekek a tanítványságban” foglalkozások családbarát alkalmai, amelyek középpontjában Jézus Krisztus és az Ő szolgálata van.
  • Az ADRA segélyszervezetén keresztül rászoruló családokat támogatunk.