Navigáció
Gödöllői Adventista Gyülekezet

Gödöllői Adventista Gyülekezet

2100 Gödöllő, Nap utca 23.

 • Az imaterem címe:

  2100 Gödöllő, Nap utca 23.
 • Gyülekezeti honlap: http://adventista.hu/godollo/
 • Email cím:
 • Lelkipásztor: Horváth Péter
 • Egyházterület:
 • Istentisztelet időpontja: szombat 11:00–12:00, 14:00–15:00
 • Bibliatanulmányozás időpontja: szombat 9:30–10:30

Gödöllői Adventista Gyülekezet - Imaterem

 Gyülekezetünk célja

A gödöllői gyülekezet célja, hogy szívvel­-lélekkel istenfélő közösséggé alakulva felkészüljön Krisztus második eljövetelére, és minden tagja lelki ajándékait használva, a bűntől való szabadulás és az örök élet reménységét példamutató és szolgálatkész éltével bemutatva Krisztushoz vezesse a Gödöllőn és környékén élő embereket.

Szeretnénk Istent a zene és az ének hangjain keresztül is dicsőíteni.

A gyülekezet elkötelezettséget érez abban, hogy a gyermekek és fiatalok is Jézus Krisztus tanítványai legyenek már gyermek­ illetve fiatalkorban is, és megtapasztalhassák a másokért való szolgálat örömét.

Tevékenységünk

 • A gödöllői Művészetek Házában bibliai témájú előadás­sorozatokat tartunk.
 • Gyülekezetünk a városi Gondozóház és Idősek otthonában, valamint az Anyaotthonban tett látogatásai során az ott lakók felé is tolmácsolja Isten reménységet adó szavait.
 • Fontos szerepe van gyülekeztünk életében a zenei és az énekszolgálatoknak. A gyülekezetnek kórusa és fúvószenekara van. A szombati Istentiszteleti alkalmakon, missziós rendezvényeken hallgathatjuk szolgálatukat.
 • A szülők, felnőttek a gyermekekkel együtt vehetnek részt olyan alkalmakon, ahol együtt tanulhatnak Jézusról, növekedhetnek mint Krisztus tanítványai. Erre adnak lehetőséget a „Gyermekek a tanítványságban” foglalkozások családbarát alkalmai, amelyek középpontjában Jézus Krisztus és az Ő szolgálata van.
 • Az ADRA segélyszervezetén keresztül rászoruló családokat támogatunk.

 

Gyülekezetek és intézmények