Navigation Menu
Adventista Teológiai Főiskola

Adventista Teológiai Főiskola

2119 Pécel, Ráday u. 12.

  • Author: admin
  • Date Posted: 2017. május 23.
  • Category:
  • Address: 2119 Pécel, Ráday u. 12.

Főiskolánk honlapja: atf.adventista.hu

Küldetés

Az Adventista Teológiai Főiskola evangéliumi keresztény felsőoktatási intézmény. Hivatásunk olyan lelkészek, hitoktatók, lelkigondozók, tanácsadók és kommunikátorok nevelése és képzése, akik elkötelezik magukat Jézus Krisztus és felabarátaik szolgálatára.

Látás

“Nem jó a lélek tudomány nélkül; aki csak lábával siet, hibázik!” (Példabeszédek 19:2)

Világkép

Az Adventista Teológiai Főiskola vallja, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten a világ teremtője és fenntartója, és Ő minden igaz ismeret forrása. Az ember a bűn következtében elidegenedett Istentől, Isten Fia azonban testetöltött, és helyreállítja a Teremtő és az ember harmonikus közösségét. Ezt a szolgálatot megváltásnak nevezzük, a keresztény nevelésre pedig úgy tekintünk, mint a megváltás egyik eszközére. A Főiskolán oktatott hitéleti tárgyakat a Hetednapi Adventista Egyház hitelveinek szellemében tanítjuk, a világi tudományok művelésekor tiszteletben tartjuk az adventista bibliaiértelmezés és teológiai látás iránymutatásait. Egészséges, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre törekszünk minden szellemi irányzattal, ezért követjük Pál apostol tanítását: „mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok” (1Thessz 5:21-22).

Célkitűzések

Az Adventista Teológiai Főiskola célja a hallgatók szellemi, lelki, fizikai és szociális készségeinek és képességeinek fejlesztése. Nem csupán ismereteket közlünk, hanem abban is segítjük hallgatóinkat, hogy krisztusi jellemvonásokat öltsenek magukra (Titusz 2:11-15). Célunk, hogy olyan végzős hallgatókat adjunk az egyháznak és a társadalomnak, akik magas színtű tudással, jó erkölcsökkel, felelősségtudattal és komolysággal rendelkeznek, és akik a világ bármely országában megállják helyüket a szolgálatban.